Privacy Statement

Stichting Talent And Dreams Gooi Stichting Talent And Dreams Gooi, gevestigd aan Vlietlaan 5 1404 CA Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.stad-gooi.nl
diederik@stad-gooi.nl
Vlietlaan 5 1404 CA Bussum
+31653487580

Stichting Talent And Dreams Gooi respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze website en van hen die onze diensten afnemen. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen en optimaliseren van de website en onze aangeboden diensten. Deze website bevat de mogelijkheid om je te abonneren op de nieuwsbrief van Stichting Talent And Dreams Gooi en om direct contact met ons op te nemen. We leggen de persoonsgegevens vast die jij ons stuurt via deze formulieren om aan jouw verzoek te kunnen voldoen. De via deze website verzamelde persoonsgegevens worden conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verzameld en bewaard.

Met dit Privacy Statement wil Stichting Talent And Dreams Gooi je informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Talent And Dreams Gooi via onze website en overige diensten. Lees dit statement aandachtig door want het bevat belangrijke informatie over hoe wij jouw gegevens verzamelen en met welke doeleinden. Door het achterlaten van jouw persoonsgegevens op www.stad-gooi.nl (bijvoorbeeld via het contactformulier) verklaar je kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. Voor vragen kun je via bovenstaande contactgegevens contact met ons opnemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Talent And Dreams Gooi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens en woonplaats
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Verder verwerken wij ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– burgerservicenummer (BSN), maar alleen in het geval dat je werkzaam wordt bij Stichting Talent And Dreams als werknemer of stagiair(e)
– bankrekening, maar alleen in het geval dat je werkzaam wordt bij Stichting Talent And Dreams als werknemer of stagiair(e)
– opleidingsgegevens, maar alleen in het geval dat je werkzaam wordt bij Stichting Talent And Dreams als stagiair(e)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via robin@stad-haarlem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Talent And Dreams Gooi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, indien je je daarvoor aanmeldt
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Stichting Talent And Dreams Gooi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of subsidieverantwoording of de cookies de we moeten verzamelen.

Om per gegevenssoort te kunnen zien op welke grond STAD Gooi verwerkt en hoe lang wij deze gegevens bewaren, verwijzen we je door naar onderstaand verwerkingsschema waarin per relatie soort wordt uitgelegd welke gegevens we verwerken, hoe lang we deze bewaren en waarom we dat doen.

Stagebegeleiders en opleidingscoördinatoren vanuit opleidingen van stagiairs van STAD Gooi.

Soort gegevens  Bewaartermijn Op grond van 
Voor + Achternaam Tot 2 jaar na beëindiging laatste relevante stageovereenkomst Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (stage contract) en noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen (plaatsing nieuwe stagiairs).
Telefoonnummer Tot 2 jaar na beëindiging laatste relevante stageovereenkomst Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (stage contract) en noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen (plaatsing nieuwe stagiairs).
Emailadres Tot 2 jaar na beëindiging laatste relevante stageovereenkomst Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (stage contract) en noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen (plaatsing nieuwe stagiairs).
Functie in onderwijsorganisatie Tot 2 jaar na beëindiging laatste relevante stageovereenkomst Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (stage contract) en noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen (plaatsing nieuwe stagiairs).

Werknemers

Soort gegevens  Bewaartermijn Op grond van 
Voor + Achternaam Tot 7 jaar na beëindiging stage overeenkomst Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk de belastingwet. 
Adresgegevens  Tot 7 jaar na beëindiging stage overeenkomst Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk de belastingwet.
Geboortedatum Tot 7 jaar na beëindiging stage overeenkomst Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk de belastingwet.
Woonplaats Tot 7 jaar na beëindiging stage overeenkomst Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk de belastingwet.
Telefoonnummer Tot 2 jaar na beëindiging stage overeenkomst Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.
Emailadres Tot 2 jaar na beëindiging stage overeenkomst Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.
BSN  Tot 7 jaar na beëindiging stage overeenkomst Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk de belastingwet.
Rekeningnummer  Tot 7 jaar na beëindiging stage overeenkomst Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk de belastingwet.
Kopie paspoort Tot 7 jaar na beëindiging stage overeenkomst Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk de belastingwet.

Partners waar we vanuit project- of organisatie oogpunt mee samenwerken

Soort gegevens Bewaartermijn Op grond van 
Voor + Achternaam Tot 5 jaar na beëindiging actieve samenwerking Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
Emailadres Tot 5 jaar na beëindiging actieve samenwerking Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
Telefoonnummer  Tot 5 jaar na beëindiging actieve samenwerking Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Bezoekers van onze website www.stad-gooi.nl, onze social media en/of daar aan gelieerde websites en social media

Soort gegevens Bewaartermijn Op grond van 
IP-adres (cookies) n.v.t. (verdwenen zodra u uw cookies wist) Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen zoals het analyseren van onze website.
Internetbrowser en apparaat type N.v.t. via www.stad-gooi.nl, via social media 1 jaar Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Stagiairs

Soort gegevens  Bewaartermijn Waarom we dit doen 
Voor + Achternaam Tot 7 jaar na beëindiging stage overeenkomst Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk de belastingwet. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (het stagecontract).
Adresgegevens  Tot 7 jaar na beëindiging stage overeenkomst Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk de belastingwet. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (het stagecontract).
Geboortedatum Tot 7 jaar na beëindiging stage overeenkomst Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk de belastingwet. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (het stagecontract).
Woonplaats Tot 7 jaar na beëindiging stage overeenkomst Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk de belastingwet. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (het stagecontract).
Telefoonnummer Tot 2 jaar na beëindiging stage overeenkomst Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (het stagecontract).
Emailadres Tot 2 jaar na beëindiging stage overeenkomst Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (het stagecontract).
BSN (alleen in het geval van een betaalde stageplek) Tot 7 jaar na beëindiging stage overeenkomst Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk de belastingwet.
Rekeningnummer (alleen in het geval van een betaalde stageplek) Tot 7 jaar na beëindiging stage overeenkomst Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk de belastingwet. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (het stagecontract).
Opleidingsgegevens  Tot 2 jaar na beëindiging stage overeenkomst Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (het stagecontract).

Mensen die gebruik maken onze diensten (projectbegeleiding)

Soort gegevens Bewaartermijn Op grond van 
Voor + Achternaam Tot 7 jaar na beëindiging projectbegeleiding Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk de belastingwet en subsidie verantwoordingsverplichting.
Adresgegevens  Tot 7 jaar na beëindiging projectbegeleiding Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk de belastingwet en subsidie verantwoordingsverplichting.
Geboortedatum Tot 7 jaar na beëindiging projectbegeleiding Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk de belastingwet en subsidie verantwoordingsverplichting.
Woonplaats Tot 7 jaar na beëindiging projectbegeleiding Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk de belastingwet en subsidie verantwoordingsverplichting.
Telefoonnummer Tot 1 jaar na beëindiging projectbegeleiding Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.
Emailadres Tot 1 jaar na beëindiging projectbegeleiding Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Talent And Dreams Gooi neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit betekent dat we dus nooit iets zullen doen op basis van een beslissing die gemaakt is door een computer (programma of systeem), zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Talent And Dreams Gooi) tussen zit. Sommige organisaties doen dit wel en we willen hierbij heel duidelijk maken dat wij dit NIET doen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Talent And Dreams Gooi verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit doen wij met Google, Mailchimp, Trello en onze boekhouder Intellence Loonadministratie. Deze overeenkomsten zijn in te zien op het kantoor van Stichting Talent And Dreams Gooi. Stichting Talent And Dreams Gooi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Talent And Dreams Gooi gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website analyseren en optimaliseren (analytische cookies). Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Talent And Dreams Gooi en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar robin@stad-haarlem.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou (en niet door iemand die zich als jou voordoet) is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Talent And Dreams Gooi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Talent And Dreams Gooi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via robin@stad-haarlem.nl.

Wijziging Privacybeleid

Stichting Talent And Dreams Gooi behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Stichting Talent And Dreams Gooi adviseert om regelmatig dit privacybeleid door te nemen om te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. 

Deel dit via: