Heb jij ook een goed idee?

Bezorgde Boodschap

Sommige mensen worden omgeven door iemand met een verslaving en hebben hier geen grip op. Daarbij worstelen zij zelf ook met eigen emoties, waardoor de situatie voor hen niet altijd meer te overzien is. Hoe kunnen we juist hen, in zo’n moeilijke situatie, bijstaan? Een ‘Bezorgde Boodschap’, een mooie manier om je bezorgdheid uit te spreken!

Met het concept ‘Bezorgde Boodschap’ willen Vera, Thomas, Teun en Athene de naasten van verslaafden ondersteunen bij het uitspreken van hun zorgen. Door ‘Bezorgde Brieven’, ‘Bezorgde Video’s’ en een guideline, die je kan gebruiken bij het opstellen van je brief of video, hopen we de eerste stap naar een gesprek te verkleinen. We vinden het namelijk belangrijk dat zorgen uitgesproken worden, maar ervaren zelf ook dat dit een grote stap kan zijn. Om die reden nemen we de naasten van verslaafden graag denkbeeldig aan de hand. We ontworpen in samenwerking met Marion Vegt van Repubart briefpapier, geïnspireerd op mail art, en samen met verschillende experts stelden we een guideline op. Hiermee hopen we dat naasten hun gevoelens in woorden op papier of camera krijgen.

Daarnaast hopen we dat er meer aandacht komt voor de vraag: ‘Hoe gaat het met je?’. Want zeg eens eerlijk? Vraag jij altijd door? En luister jij dan echt naar het antwoord? Om die reden bedachten wij ook de ‘Hoe gaat het niet met je dag?’-dag, zodat we met zijn allen eens stilstaan bij hoe belangrijk het is om te weten hoe het echt met iemand gaat! Kijk is om je heen, maak je je zorgen? Probeer het uit te spreken..

Thema: Omgeven door verslaving
Fase: afgerond